Ledarskap – handledning individuellt och i grupp

Att vara ledare ställer många frågor om sådant som makt, etik och relationer.
I handledning kan du som ledare både utforska din roll och ditt personliga ledarskap.
Jag arbetar både med enskilda chefer och handleder i grupp.

I handledningen utgår jag från ett interaktivt perspektiv med grunden i gestaltteori och existentiell filosofi och psykologi.

Förutom en teoretisk grund har jag lång erfarenhet som ledare, utbildare och handledare.

Information
Cina Friberg Frank, 070 4912599