Existentiella samtal

Fråga om vad det är att vara människa har sysselsatt filosofer sedan antiken. Det existentiella samtalet har utvecklats utifrån den gren av filosofin som kallas för den existentiella. Här finns filosofer som Søren Kierkegaard, Jena-Paul Sartre och Hannah Arendt. Grundläggande för den existentiella filosofin är människans möjlighet att forma sig själv, välja sitt liv och leva autentiskt.

  • Livet ställer många frågor.
  • I de existentiella samtalen, individuellt eller i grupp, finns möjlighet att utforska dem.

Den existentiella filosofin ställer grundläggande frågor om vad det är att vara människa och inbjuder oss till att hitta våra egna svar, och ett existentiellt samtal blir på så sätt en resa både i filosofin och i ens eget liv. Utgångspunkten är det som är gemensamt för oss alla: Vad det är att vara människa, hur stor frihet vi har, hur vi kan hitta vår vilja, vad innebär det att leva i relation till andra och om finns det någon mening.

Enskilda samtal:
Här utgår vi ifrån händelser som berör och försöker gemensamt fördjupa och utvidga vårt sätt att se på oss själva, på andra och på världen omkring oss.

Gruppsamtal:
Vi utgår från ett tema. Det kan till exempel vara –  frihet, val, relationer eller döden. Tillsammans utforskar vi vad temat betyder, vad vi tänker om det och om det går att se på det på flera sätt. Ju mer olika vi tänker desto roligare har vi. Nya grupper startas hösten 2021.

Existentiella samtal för ledare:
Att vara ledare ställer många existentiella frågor om sådant som makt, etik och relationer. I ett existentiellt samtal kan du som ledare både utforska din roll och ditt personliga ledarskap. Jag arbetar både med enskilda chefer och handleder i grupp.

”Jag vill finna en sanning som är sanning för mig, något jag vill leva och dö för”

Sœren Kirkegaard

… om existentiella samtal för individer, grupper och ledare. Här på TALAOMLIVET kan du hitta mer information, utbildningar och utövare.