Handledning för terapeuter

Jag erbjuder handledning på integrativ grund – gestaltteori och praktik, existentiell filosofi- och psykologi och somatic experiencing, både individuellt och i grupp.

Förutom gestalttarepeut, existentiell coach- och samtalsledare och somatic experiencing practitioner är jag också utbildad handledare.

• Enskild handledning.
• Handledning i grupp.
• Handledning för terapeuter under utbildning

Omfattning efter överenskommelse.
Vi träfas i min fina lokal
TALAOMLIVET
Rödabergsgatan 3
113 33 Stockholm

Delar av mina lokaler i Rödabergen.