Kategori Uncategorized

Handledning för terapeuter

Jag erbjuder handledning på integrativ grund – gestaltteori och praktik, existentiell filosofi- och psykologi och somatic experiencing, både individuellt och i grupp. Förutom gestalttarepeut, existentiell coach- och samtalsledare och somatic experiencing practitioner är jag också utbildad handledare. • Enskild handledning.• Handledning…

Ledarskap – handledning individuellt och i grupp

Att vara ledare ställer många frågor om sådant som makt, etik och relationer. I handledning kan du som ledare både utforska din roll och ditt personliga ledarskap. Jag arbetar både med enskilda chefer och handleder i grupp. I handledningen utgår…