Om samtal

VARFÖR GÅ I SAMTAL

Det finns många olika skäl till att söka professionell hjälp. Vissa av mina klienter kommer med väldigt konkreta och specifika behov. Det kan exempelvis handla om livskriser av olika slag som man behöver hjälp att lotsa sig igenom. Ibland handlar det om att man varit med om en akut stressituation eller något trauma som påverkat nervsystemet på ett sätt som gjort det instabilt och svårt att reglera. Det kan också handla om konflikter i relationer till partners, familjemedlemmar, kollegor eller vänner.

För andra är det inte lika tydligt. Kanske är det så att livet ”skaver” i största allmänhet, att man tycker sig sitta fast och helt enkelt bara vill må bättre. Det kan handla om att man vill utforska existentiella grubblerier och om att få perspektiv på dem för att hitta nya, mer konstruktiva, vägar till ett rikare liv. Andra ser samtalen som ett led i sin personliga utveckling och en möjlighet till större självinsikt.

Jag träffar också chefer och medarbetare som har arbetsrelaterade frågor och dilemman. I ledarskapscoachning, medarbetarcoachning eller handledning kan man få stöd i såväl sitt arbete som att reflektera över sig själv som människa.

FÖR VEM

Jag erbjuder individual- och parterapi, coachning/stödsamtal, samt handledning av blivande/verksamma gestaltterapeuter och ledare både individuellt och i grupp.

Utöver detta erbjuder jag också existentiella samtalsgrupper där deltagarna tillsammans får utforska teman kopplade till vad det är att vara människa, hur vi lever våra liv och vad vi ger det för mening.

Jag har också goda erfarenheter av digitala samtal via Zoom, Skype eller Teams för dem som inte bor i Stockholm eller som av andra skäl föredrar detta.

HUR

Jag arbetar integrativt, vilket betyder att jag har utbildning i flera olika terapeutiska metoder – gestalt, existentiellt och neurovetenskap. Vad vi lägger betoningen på i samtalen beror på det du kommer med, och är något vi bestämmer tillammans.