Inspiration

Att möta och bli mött
En fenomenologisk studie Om samspelet chef/medarbetare i samband med medarbetarens återgång i arbete efter en lång tids sjukskrivning