Om mig

Cina Friberg Frank

Auktoriserad gestaltterapeut, Somatic Experiencing Practioner, certifierad handledare och coach.


OM MIG

Jag är sedan 2005 verksam som gestaltterapeut, coach och handledare med erfarenhet från både näringslivet och psykiatrin.

Jag erbjuder individual- och parterapi, coachning/stödsamtal, samt handledning av blivande/verksamma gestaltterapeuter och ledare både individuellt och i grupp. Jag arbetar integrativt där mitt arbets- och förhållningssätt bygger på gestaltteoretisk, neurovetenskaplig och existentiell grund.

Utöver detta leder/faciliterar jag också existentiella samtalsgrupper där deltagarna tillsammans får utforska teman kopplade till vad det är att vara människa, hur vi lever våra liv och vad vi ger det för mening.

Jag har också goda erfarenheter av digitala samtal via Zoom, Skype eller Teams för dem som inte bor i Stockholm eller som av andra skäl föredrar detta.

MIN BAKGRUND

Arbetat i IT-branchen som utvecklare/ledare/utbildare/handledare bl a på Handelsbanken i 20 år.

Konsult på Perlan Dialog och Ledarskap 2006-2014.

Erfarenhet från såväl vuxen- som barn- och ungdomspsykiatrin.

FORMELL KOMPETENS

Diplomerad existentiell samtalsledare för grupper. Existentiellt Forum.

Cert. handledare. Gestaltakademin i Skandinavien.

Cert. existentiell coach och samtalsledare. SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).

Cert. mBit-coach (multiple Brain Integration Techniques). mBIT INTERNATIONAL.

Somatic Experiencing Practioner. Somatic Experiencing institutes i Sverige.

MSc gestaltpsykoterapi. Gestaltakademin i Skandinavien/University of Derby, England.

UGL-handledarutbildning. Försvarshögskolan.

Programmerare. Kommunala högskolan i Solna.