Länkar

Gestaltterapi och personlig utveckling & Gestaltmetodik i organisationer

Gestaltakademin i Skandinavien
Europas bredaste utbildningsprogram inom gestaltmetodik. Grundkurser, samt fyraåriga utbildningar till Diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker i Organisation. Gestaltakademin ger också utbildningar i samtalsmetodik, bemötande, kommunikations- och förändringsledarutbildningar samt kortare prova-på kurser och seminarier.

Gestalt i Sverige
Nätverket Gestalt i Sverige består av gestaltutövare, (gestaltterapeuter, gestaltcoacher och organisations-utvecklare med gestaltiskt förhållningssätt), och organisationer som utgår från dialog, ömsesidig respekt och personligt ansvar. Här kan du hitta gestaltutövare i hela Sverige

SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter
Yrkesförening som auktoriserar gestaltterapeuter och därigenom garanterar att dessa har en viss utbildning, innehar ansvarsförsäkring samt står under övervakning av ett etiskt råd. Här kan du hitta gestaltterapeuter i hela Sverige.
 

Somatic Experiencing (SE): kroppsorienterad stress- och traumaterapi

Somatic Experiencingföreningen Sverige
Intresseförening för professionella som är Somatic Experiencing Practioners (SEP). Föreningens syfte är att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige. Här hittar du också utövare i hela Sverige.

Somatic Experiencing® institutet Sverige
Anordnar SE-utbildningar i Sverige.

Somatic Experiencing® Trauma Institute (SETI)
Traumahealing.com – den största webbplatsen om SE.

Existentiella samtal och coachning

TALAOMLIVET – existentiella samtal enskilt och i grupp
På TALAOMLIVET får du mer information om det existentiella perspektivet, hittar samtalsledare, grupper. Här kan du också själv utbilda dig till existentiell samtalsledare för både individer och grupp.

SEPT – Sällskapet för existentiell psykoterapi
SEPT organiserar existentiella terapeuter, psykologer, vägledare och coacher. De erbjuder också föreläsningar och utbildningar.

mBraining och mBIT-coachning – Personlig utveckling och ledarskap

mBraining & mBIT-coachning
Allt om mBraining och mBIT-coachning för den som vill fördjupa sig i neurovetenskapen om våra tre neurala nätverk eller ”hjärnor ”i såväl huvud som hjärta och mage. mBIT står för multipel Integrated Techniques och erbjuder en samling redskap och tekniker som omvandlar teorin i mBraining till praktik. Här hitta du också information om utbildningar i mBIT-coachning.