Kom vidare med hjälp av samtal

Konsten att vara tillsammans med andra samtidigt som man är trogen sig själv

Emmy van Deurzen

Att samtala är verkligen en konstform. Det här citatet från den existentiella psykoterapeuten Emmy Van Deurzen har tjänat som en ledstjärna i mitt arbete med klienter.

Jag arbetar integrativt…

… med olika typer av samtal…

… där min utgångspunkt och arbetssätt skiftar beroende på vem jag möter.

Livet ställer oss inför en mångfald frågor, utmaningar och dilemman som vi kan behöva hjälp att utforska och bearbeta. För att kunna möta dig utifrån den du är, och i den livssituation som just du befinner dig i, har jag fördjupat mig inom flera olika områden – gestaltterapi, somatic experiencing och existentiella samtal.