Somatic Experiencing

Somatic Experiencing ® (SE) är en kroppsinriktad behandlingsmetod som är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD utifrån hans forskning och arbete med stress och trauman under de senaste 30 åren. SE-metoden har en neurovetenskaplig grund och utgår ifrån hur hjärnan och nervsystemet reagerar i samband med stress och trauman.

När jag började arbeta som gestaltterapeut blev jag varse att långvarig stress och bakomliggande trauman var ett återkommande tema hos flera av mina klienter. Ett obalanserat nervsystem är en vanlig konsekvens för människor som utsatts för överväldigande stress eller brottas med bakomliggande trauman av olika slag.

Så kallade trauman som gör att nervsystemet ”fastnar” i ett överbelastat läge kan utlösas av många olika skäl. Akut stressande situationer kan handla om konkreta händelser som fallolyckor, rån eller naturkatastrofer. Det kan också handla om bakomliggande trauman som kan härröras till exempelvis en tuff uppväxt, sjukdom eller svåra förluster.

…. om Somatic Experiencing, hur det går till och för vem det passar. Här hittar du också SE-utövare i hela Sverige.