cina

cina

Handledning för terapeuter

Jag erbjuder handledning på integrativ grund – gestaltteori och praktik, existentiell filosofi- och psykologi och somatic experiencing, både individuellt och i grupp. Förutom gestalttarepeut, existentiell coach- och samtalsledare och somatic experiencing practitioner är jag också utbildad handledare. • Enskild handledning.• Handledning…